Postgraduální studium MBA

Studium začíná 1.10. 2018 v 17.00 pro denní formu, pro kombinované studium a distanční studium kdykoliv.
Přihlášky individuálně na mailu: cemain@email.cz
 
Nejvýznamnějším a nejpopulárnějším postgraduálním studiem v oblasti managementu a podnikání je dnes program MBA (Master of Business Administration). V USA má stoletou tradici, v Evropě padesátiletou. Jeho cílem je připravit absolventy různých typů vysokých škol na manažerskou a podnikatelskou činnost. Tento program je určen absolventům bakalářského či magisterského (inženýrského studia). Jednak ekonomických fakult, jednak vysokých škol neekonomického zaměření.
Program studia na naší fakultě byl upraveným programem Winthrop University a Indiana University of Pennsylvania. V současné době doznal řadu aktualizovaných změn.
Studium má rozsah 450 hodin přímé výuky, 450h. samostudia a zpracování seminárních prací a závěrečné diplomové práce. Studium trvá 2 roky. Výuka je realizována od 17.00 hod. do 20.00 hod. dva dny v týdnu (pondělí až čtvrtek).  Jedná se tedy o studium prezenční, nicméně většina studentů samozřejmě pracuje.
Výuka probíhá v centru Prahy, u východu z metra stanice Karlovo nám.
Profilové předměty: světová ekonomika, globální problémy světa, manažerská ekonomika, marketing, současné trendy v managementu, finanční management, projektový management, jak si založit podnik, konkurenční strategie, strategický management, informační management, manažerské účetnictví, řízení lidských zdrojů, manažerská etika, obchodní jednání a komunikativní dovednosti, právní problémy a daně,
řešení obchodních případů, mezinárodní finance, obchodní a pracovní právo a mezinárodní obchodní vztahy.
Pedagogický sbor je složen z vysokoškolských profesorů a docentů , ale i z odborníků z průmyslové a finanční praxe a vědeckých pracovníků, kteří mají zkušenosti s přípravou a dalším zvyšováním kvalifikace manažerů. Ve výuce jsou využívány moderní didaktické metody a technika – speciální testy, případové studie, simulace a hry.
Přijímací řízení má formu informativního setkání uchazečů o studium s vedením školy. Zájemci o studium předloží při pohovorech vysokoškolský diplom (vysvědčení o absolvování vysoké školy) a průkaz totožnosti. . K přijímacím pohovorům budou uchazeči písemně ( e-mailem) pozváni na základě zaslané přihlášky, která je k dispozici na naších webových stránkách, a kterou je třeba vyplněnou zaslat e-mailem na adresu školy. Přihlášky jsou přijímány průběžně do října 2018. Výuka bude zahájena v říjnu 2018.

MBA program je akreditován Českou asociací MBA škol CAMBAS.