Přihláška ke studiu

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Informace o předchozím studiu

„Odesláním formuláře souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, za účelem jejich zpracování v informačním systému společnosti. Poskytnuté údaje budou zpracovány správcem nebo jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo přístupu k údajům, které jsem poskytl/a, a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a tento souhlas můžu kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.“